Kalundborg Kunstforening

Indtil Kalundborg Kunstforening i starten af dette årtusinde overtog driften af Bispegår-den, blev udstillingerne tilrettelagt af et aktivitetsudvalg, hvor Bispegårdsgruppens kunstnere var repræsenteret sammen med Kalundborg Kunstforening samt skoledirektør Bendt Pedersen og fritidskonsulent Bjarne Munk som Kalundborg Kommunes repræsen-tanter.
Når man kigger ned over rækken af udstillende kunstnere gennem årene, så er stort set alle betydende danske kunstnere og kunsthåndværkere repræsenteret. I forsommeren 1983 udstillede de lokale kunstnere Gudmund Olsen, Hans Sørensen, Grete og Mogens Balle samt Torben Heron i alt 41 af deres værker i Bispegården, og samme sommer blev udstillingen vist i Kalundborgs svenske venskabsby Nynäshamn. Kulturudvalgsformand Richard Jensen åbnede udstillingen i Bispegården, og han udtalte et nærmest profetisk håb om, at dette blot var første trin til noget nyt! Han kunne jo ikke vide, at han netop havde introduceret den første version af Bispegårdsgruppen, som lige siden har bestået i skiftende konstellationer.

Kalundborg Kunstforening overtog i 2001 driften af Bispegården og har siden da aftalt udstillinger med kunstnere fra hele landet og endda fra nabolandene samt Grønland og Færøerne, men også fra Tyskland, Rumænien og andre europæiske lande.
Kunstforeningen har en aftale med Kalundborg Kommune om at den skaffer kunstnerne og kommunen betaler driften af Bispegården. Dette samarbejde har fungeret rigtig godt i mange år og de skiftende bestyrelser i kunstforeningen har formået at supplere den perlerække af kunstnere, som kommunen tidligere har skaffet til byen. I de seneste år har Bispegården også været hjemstedet for Lundbye Kunstfestivalerne, som startede i 2018 ved J.Th. Lundbyes 200-års fødselsdag og fortsatte i 2021 med den 2. festival.

Gennem årene er Bispegården blevet et udstillingssted, som mange kunstnere gerne vil udstille i. Det har betydet, at kommunen og kunstforeningen har fået vist mange forskellige kunstnere for byens borgere og dermed givet byens indbyggere et fint indblik i, hvad der rører sig i kunsten. Det skyldes også stedets gode ry som et sted, hvor kunstnerne behandles godt og får mange ønsker opfyldt og har rigtig gode udstillingsbetingelser, men også selve bygningen er et fantastisk sted at vise kunst frem. Kunstforeningen plejer at sige, at ”Kunsten klæder bygningen og bygningen klæder kunsten”. Alt i alt en rigtig god konstellation, som forhåbentlig varer mange år endnu.

Telefon: 20 21 17 69
Email: bispegaarden@bispegaarden.dk
Web: http://www.bispegaarden.dk

Udgivet i Kalundborg.