Galleri Joern

Prof. kunstner. Medlem af BKF og DBS. Skulpturer i træ og drivtømmer og (genbrugs)vinduesglas. Eksperimenter med andre materialer og udtryksformer. Åbent i galleri og et nyt loftsrum (m. bl.a. relieffer og tegninger). Åbent i atelier og skulpturpark. Nyd evt. den medbragte frokost ved søen.

“Ind i træet”

Træ er mit oftest benyttede materiale, men også glas, drivtømmer og rustent metal er vigtige elementer

Mit træarbejde kan man opdele i arbejdet med de store stammer og mindre værker. Gennemgående hovedtema er forsøg på at finde ind i ’træets sjæl’ og indre skønhed. Det kan være træ, som efter angreb af svampe har fået nogle specielle tegninger i veddet, eller grene, som har en dekorativ vækst – eventuelt kombineret med glas og sten, som matcher træets former. 

Jeg har arbejdet en del med hule træstammer -og her på stedet findes en af dem, man bogstaveligt kan gå ind i.

Landart hvor man bruger naturens materialer i naturen, har også i en lang årrække været et vigtigt udtryksmiddel.

I mit galleri og atelier, vises der prøver på de talrige materialer jeg gennem årene har arbejdet med – og stadigt bruger. Mit valg af materialer har været forskellige former for genbrug og miljøbevidst forbrug (også fra før det blev mere moderne). 

Mine mange rejser, de mange forskellige uddannelser og oplevelser undervejs, har givet inspiration og formet min kunst, ofte når tingene er kommet lidt på afstand og har bundfældet sig. Følelser, humor, indignation og satire er elementer, som jeg gennem årene har brugt, og som stadig er med i nogle af mine værker.

Telefon: 26 19 14 84
Email: to@joern.dk
Web: http://www.joern.dk

Udgivet i Lejre.