Hall Thiman

I alle pinsedagene er der atter åbent i Halls værksted. Det er som sædvanligt snittede træfugle der udstilles.
Fuglene vil stå både i have og værksted, og Hall vil snitte og fortælle om sit arbejde, om teknikker og valg af træsort, som han bruger til frembringelse af fuglene.
Alle er velkomne.
Tidspunktet er 11.00-17.00 alle tre pinsedage.

Telefon: 21 67 02 13
Email: hallogjette@stofanet.dk

Udgivet i Slagelse.