LIVSKUNST

OM MINE EGNE BILLEDER – GENERELT

Jeg maler i en farveglad og fabulerende stil og ud fra den ånd, som jeg underviser ud fra, og håber udtrykkes på min hjemmeside. Og i en vekselvirkning med håndværksmæssige og tekniske overvejelser bruger jeg også meditation og intuition. Og jeg kan lide at vende tilbage til et billede gentagne gange i et forløb, hvor billedet gradvist former, ændrer og samler sig, før jeg pludselig kan mærke at … nu er det færdigt. Og så er det ligesom lukket.

Som har med på kurserne, prøver jeg også selv at skille intuition, altså det at “male med hjertet”, fra de mere tankemæssige overvejelser og analyser om teknik, håndværk, proces m.m. De rationelle overvejelse kan komme til at “dræbe” den intuitive indføling, så at sige “køre den ned” – med noget, der lyder som logiske argumenter – og det hæmmer det frie flow og kreativiteten, det ser jeg også tit hos kursister.  Billederne er sjældent planlagt på forhånd, men opstår ud af processen. Og starter jeg ud fra en ide, ændrer den sig undervejs. Jeg tager oftest udgangspunkt i det, jeg den dag er optaget af og har lyst til – derudfra vælges størrelse, farver, redskaber og formsprog, men så kan ”alt” ske. Jeg oplever at nogle af mine billeder kan få en spirituel vinkel. Det er ikke noget, jeg planlægger eller tilstræber. Sker det, er det netop noget, der sker. Som fx ”Hilsen fra dybet – og solen”, og et, der hedder ”Lys i mørket” og et andet: ”Livets Lys” … alle opstået i processen.

Det er vigtigt for mig at opleve en form for åbenhed i billederne. Bliver de for “færdige” og for konkrete og dermed for ”lukkede”, er der ingen levende fortælling i dem, som jeg godt kan lide, når jeg synes, der er. På den måde kan enhver inviteres til at lægge sin egen “fortælling” ind i dem – og det sker helt spontant. Mennesker siger ret forskellige ting om hvad, et billede forestiller. Herligt, så tænker jeg, at det lever.

EN BESTILLING er mere målrettet. Der er en konkret modtager, måske et motiv-ønske, fx et portræt – eller et helt bestemt sted, hvor billedet skal hænge. Men også i de situationer bruger jeg bl.a. meditation og intuition, for det er der, det uventede og de lidt dybere indsigter kan opstå. 

Jeg oplever i øvrigt ofte selv, at mine billeder afspejler almene menneskelige aspekter, og kan komme til at fortælle om vores følelser og vores liv. Det, som du ser i et billede, som vækker genklang hos dig, er det, som det billede forestiller for dig. Ligesom drømme udtrykker de sig i et symbolsk, ordløst sprog, også de abstrakte blandt dem. Og det ordløse sprog er åbent for alle, ligesom musik. Og netop fordi de ikke udtrykker sig konkret og privat, kan billederne have appel til andre. Ud over om man kan lide farverne, formerne, kompositionen, stemningen.

Afgang fra Kunsthåndværkerskolen … Kunsthåndværkerprisen i sølv (højeste).

Af Ida Sofie Lester©

Telefon: 21 67 65 50
Email: ida@livskunst.com

Udgivet i Lejre.