Helle Rasmussen Atelier

Ej blot til Lyst. Om Helle Rasmussens billeder skrevet af Dorthe Abildgaard kunstnerisk leder af Skovhuset i Værløse. Der er ingen tvivl om, at for så vidt enhver gør indtryk ved og bedømt ud fra det indtryk, som hun/ han gør det det første møde, så hører Helle Rasmussens serie af “Balletkvinde “og Geisha figurer” til iblandt de billeder, der næsten brænder sig ind på nethinden. Disse slanke kvindefigurer, hvor ansigtets ekspressive hvide maske bliver et vedholdende efterbillede for kroppen pirouette, tutuens hvirvlende kaskader eller kimonoens mønsterorgie kan læses som stiliserede dragninger mod både livet og døden – en koreografering af menneskelige grundstemninger – som billeder der næsten kastes ind i sansningens gravitation. Og dog. For når Helle Rasmussen så ifører nogle af disse kvindefigurer kulørte gummihandsker føres den eksistentielle, indre betragtning ud af et andet spor om kvindens rolle i hverdagslivet. Den tvinger os til at opbygge en langsommere overvejelse af kvinderollen gennem mere end tre århundreder, og trækker os et andet sted hen. Man ser, at Helle Rasmussen er del af sin tid, men optaget og fascineret af urgamle næsten tidsløse regler i Øst og Vest om kunst, dans og kvinderoller. Det politiske indgår blot i dette spil eller drama som moment, måske et tragisk moment af kvindens historie som givende, krævende, udstrålende distance og skarpsindighed. Helle Rasmussen har siden 1980´erne arbejdet med et nyekspressivt maleri inspireret af den tyske ekspressionisme parallelt med , at hun har gjort eksperimenter med installation, video, fotografi og teater. Grundlæggende for Helle Rasmussens arbejder er synspunktet, at livets spejlinger i kunsten, hvad enten disse tager form af anonymiserede menneskeskildringer, portrætter eller landskaber, tydeliggør menneskets og omgivelsernes rolle som statist eller kulisse for et værk, der synes at kunne genopføres i det uendelige, og fortsat nå den selvsamme konklusion som Hamlet i Shakespeares stykke af samme navn – at mennesket blot er spillere på livets scene. Men, også for Rasmussen, rummer kunsten dog den mulighed, at den, foruden at kunne gøre os opmærksomme på denne eviggyldige sandhed om tab af uskyld og deltagelse i et tvingende virkelighedsscenarie, også netop kan rette spørgsmål til, hvori vore muligheder består på denne scene. Ingen erkendelse uden sanselighed, skønhed og ja øget kritisk bevidsthed.

Telefon: 26 85 13 73
Email: hellerasmussen.hr@gmail.com

Få kørselsvejledning
Udgivet i Lejre.