Røsnæsmalerier

Hans Werner Madsen

Signaler fra en pensel
Det, at sætte ord på den skabende proces kan til tider føles lidt vanskeligt for en billedmager. Selv er jeg meget fascineret af arbejdsgangen. Jeg maler, spartler, skraber og kradser mig frem til en flade, en struktur, som er afgørende for det videre forløb. Ofte er den kreative proces i sig selv igangsættende og motiverende.

Starten på et nyt arbejde kan være ret så kaotisk med de mange ideer og indre billeder der trænger sig på. En vigtig igangsætnings-faktor er spæn-dingen, for man ved aldrig helt, hvor det lander. Først afsættes tilfældige og helt spontane streger, former og farver omkring min motivverden, som er naturen. Naturmaleri – ikke naturalistisk – men naturens signaler, mine opsamlede sansninger og registreringer fra et hjørne af naturen, – men efterhånden får også menneske-figuren større plads i mit maleri. Former og skikkelser indfinder sig og erobrer pladsen på lærredet.

Til tider fornemmer jeg, det er underbevidstheden der vælger og placerer. Nogle elementer sorteres fra, mens andre fremkommer som ren foræring fra billedet, der nu tager del i processen og vil i kontakt med maleren for enten at forlange den gule farve nedtonet eller fortælle at den røde figur må strammes op. Nye tanker og følelser opstår i dialogen med maleriet og historierne udvikler sig på selve billedfladen i takt med arbejdet.

For mig opstår der i mødet med naturen en særlig energi – som ofte resulterer i arbejdet foran lærredet, et billede som afspejler den kraft og energi man bliver opfyldt af i mødet med naturen. At arbejde med landskabet handler ikke om at eftergøre naturen, men at sanse og omskabe det sete til billedsignaler.

Mvh. Hans Werner

Uddrag fra bogen ” 101 Kunstnere, 2013″:
–“der er et betydeligt element af disciplin og planlægning i figurbilleder-ne, mens natursansningen er intim, direkte og sanseligt betonet. Nærhed og fjernhed, figuration og abstraktion og styring og spontanitet bliver elementer i det samme spil i en gensidig og frodig vekselvirkning. Deri ligger den store styrke i Hans Werners billedverden.”
Tom Jørgensen, kunstanmelder ved Jyllands-Posten og redaktør af Kunstavisen

Telefon: 22 75 65 33 / 59 50 86 76
Email: hanswerner@ka-net.dk
Web: www.hanswerner.dk

Posted in Forsideslider, Kalundborg.