Røsnæsmalerier

Lidt om at male røsnæs-malerier…
Her vil jeg prøve at forklare noget om, hvordan mine røsnæs-malerier bliver til. De har jo deres oprindelse i 4-5 bestemte lokaliteter på Røsnæs, som jeg vender tilbage til og benytter som udgangspunkt. Et røsnæsmaleri består for mig som regel af 4-5 ingridienser Man tager eller -jeg tar’-en god spartelfuld mark-felter/flader (foråretgrønne –sommergule –okker gyldne i efteråret) og tilsætter noget vand, en god portion af havet omkring Røsnæsspidsen eller fjorden ved kirke-bugten med skrænterne, som netop er den 3. ingridiens, den markante kyststrækning, hvor klinterne vælter ud over kanten af Røs-næs,-godt holdt på plads under det omtalte Røsnæs-lys.
Specielt Hellesklint virker inspirerende og tiltrækkende på mig som nr. 4. Til sidst i alt det grønne et dryp rødt det må blive fiskehusene. Følger man den opskrift vil der med stor sandsyn-lighed fremstå et lærred, som man genkender som et røsnæs-maleri med signaturen HW.

Igangsætningsfaktoren er skitserne, som jeg ridser op på vores ture ind over røsnæs-halvøen fra nordstranden med det klare og bløde Røsnæs-lys til syd og sol-siden med de mere skarpe kon-turer og fisker-huset. De bliver så anvendt hjemme i atelieret, hvor den egentlige maleproces begynder.
Men mit arbejde med natur-landskabet handler ikke så meget om at eftergøre naturen, og det skal slet ikke betragtes som landskabsbilleder (det kan det digitale kamera gøre bedre) men for mig drejer det sig om at omskabe det sansede: sete og oplevede i naturen og bruge det til billedsignaler i form, farve flader og konturer, og forsøge at få det til at passe ind i farve-nuancerne i min billedverden.
Når så processen er kommet godt i gang og timerne er fløjet af sted vil inspirationen på et tidspunkt sandsynligvis finde på at melde stop. Det føles som om man maler sig ned i et hjørne, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage i maleriet. Jeg forsøger i første omgang at sætte maleriet på pause. Give det tid til at finde kontakten til billedmageren igen. Er det ikke løsningen bruger jeg alternativet med at vende lærredet på hovedet Jeg skitserer et nyt tema op på det gamle lærred og genbruger de farveflader, konturer og nuancer som siger mig noget lige pt, -måske kan disse foræringer, der skinner igennem fra det første forsøg forenes til et helt andet arbejde end det var tænkt fra starten
Meget sjældent sniger der sig et par figurer ind på fladen i mit Røsnæs- naturmaleri, men her fik de adgang med den grønne kontrast. Helt anderledes er det med mine store figur-malerier hvor adskillige figurer vælter frem fra alle 4 hjørner og ligesom slås om at få den bedste plads på lærredet og signalere en situationsberetning fra den såkaldte alm. grå hverdag. med figurer som kommer hinanden ved –eller måske slet ikke. Her bruger jeg hele palettens arsenal af farver til at registrere den stemning jeg jagter – og afsløre forholdet personerne imellem.

Det er tydeligt at maleriet udvikler sig igennem processen og fragmenter og hele figurer males ind over lærredet, skubber hinanden ud over kanten af rammen og dukker måske frem et helt tredje sted på billedfladen- det er som om, at lærredet selv bestemmer, hvor meget af det oprindelige motiv, der skal blive tilbage i det færdige maleri.

Det begyndte altså med en skitse fra et hjørne af naturen på vores enestående og unikke Røsnæs, –og videre fortsætter maleprocessen på staffeliet i atelieret,- for at slutte på en udstilling her eller der — og om muligt,- at finde en plads på væggen hjemme hos dig-som udstillingsgæst.

Telefon: 22 75 65 33 / 59 50 86 76
Email: hanswerner@ka-net.dk
Web: www.hanswerner.dk

Få kørselsvejledning
Udgivet i Kalundborg.