Røsnæsmalerier

Baggrund
Naturen er udgangspunktet i mit maleri. Begyndelsen til et røsnæsmaleri
starter med en skitse på stedet. Motivet virker igangsættende, og bruges
som et påskud til at nå frem til det primære: den maleriske arbejdsproces,
der er motiverende i sig selv. Jeg maler, spartler, skraber mig frem til en
flade, en struktur, som er afgørende for det videre billedmageri. Derudover
er mit omdrejningspunkt de former, linieforløb og farver, som jeg finder i
naturen. I mine malerier udgør de som regel blot et udsnit eller brudstykke
af den store natur. Resultatet bliver en ommøblering af indtrykkene, hvor
jeg prioriterer farveformerne til fordel for den vedtagne naturalistiske
målestok.
Selv om den enkelte, genkendelige lokalitet ikke er det afgørende, er min
komposition altid baseret på Røsnæs. Røsnæsnaturen er, som jeg ser den,
nuanceret med stejle skrænter, bølgende marker og høje horisonter – alt
sat i relief af det stærke hvide lys fra himmel og hav.
Min oplevelsesverden i form og farver kredser omkring kystformationer og
markfelter sammenholdt med det skiftende vejrlig. På utallige vandreture ind
over Røsnæs kommer skitseblokken flittigt i brug til kontur-rids og
farvesætninger. Sådan transporteres naturens signaler i streger,
farvestemninger og lysoplevelser hjem til videre bearbejdning i atelieret.

Min intension er at bruge landskabet som igangsætningsfaktor, det sete og
sansede er en afgørende katalysator til billedmageriet, hvor jeg benytter
naturen på min egen facon, udvælger de mest dynamiske tegn og signaler,
hvorefter de omdannes i form og farve, så det passer i min billedverden.
Maleriet udvikler sig, figurer og fragmenter males ind over hinanden og
dukker måske frem et nyt sted på billedfladen, hvorefter billedet selv
tager over og bestemmer, hvor meget af motivet der skal med. Hvis det gule
element forlanger at brede sig og skabe større plads på billedfladen, må
det naturalistiske vige. Som maler benytter man det værktøj og de midler,
der er i malekassen.
I de senere år har mit farvevalg på paletten ændret sig til de rene, lyse
og klare nuancer, som brydes af enkelte stærke kontrastfarver, der skal få
beskueren til at standse op og registrere de afsendte signaler.

For mig opstår der i mødet med naturen en særlig trang til energi – som
ofte resulterer i arbejdet foran lærredet, et billede som afspejler den
kraft og energi man bliver opfyldt af i mødet med naturen. At arbejde med
landskabet handler ikke om at eftergøre naturen, men at sanse og omskabe det
sete til
billedsignaler.

Telefon: 22 75 65 33 / 59 50 86 76
Email: hanswerner@ka-net.dk
Web: www.hanswerner.dk

Få kørselsvejledning
Udgivet i Kalundborg.