Røsnæsmalerier

Signaler fra en pensel
Det at sætte ord på den skabende proces kan til tider føles lidt vanskeligt for en billedmager. Selv er jeg meget fascineret af arbejdsgangen. Jeg maler, spartler, skraber og kradser mig frem til en flade, en struktur, som er afgørende for det videre forløb. Ofte er den kreative proces i sig selv igangsættende og motiverende.
Starten på et nyt arbejde kan være ret så kaotisk med de mange ideer og indre billeder der trænger sig på. En vigtig igangsætnings-faktor er spændingen, for man ved aldrig helt, hvor det lander. Først afsættes tilfældige og helt spontane streger, former og farver omkring min motiv verden, som er naturen. Naturmaleri – ikke naturalistisk – men naturens signaler, mine opsamlede sansninger og registreringer fra et hjørne af naturen, – men efterhånden får også menneske-figuren større plads i mit maleri. Former og skikkelser indfinder sig og erobrer pladsen på lærredet. Til tider fornemmer jeg, det er underbevidstheden der vælger og placerer. Nogle elementer sorteres fra, mens andre fremkommer som ren foræring fra billedet, der nu tager del i processen og vil i kontakt med maleren for enten at forlange den gule farve nedtonet eller fortælle at den røde figur må strammes op. Nye tanker og følelser opstår i dialogen med maleriet og historierne udvikler sig på selve billedfladen i takt med arbejdet.
Motivationen til at eksperimentere med abstrakte og figurative elementer hentes i det omgivende univers, det være sig naturen eller hverdagens person-panoramaer, hvorfra begreber og relationer viderebehandles frem til koloristisk og forenklet billedsprog. Udover at skildre dagligdags scener fokuserer jeg på farvernes intensitet og kommunikation.

Som jeg ser det, er der flere lag i tilværelsen, den konkrete daglige hverdag vi bevæger os i – og den abstrakte, hvor det udefinerlige opstår. Begge planer vil jeg prøve at få med i mine arbejder. Mit ønske er at videregive en glæde over tilværelsen samtidig med et strejf af alvor – lag på lag, der giver plads til flertydighed i den sansede oplevelse, hvilket måske først rigtig træder frem senere – i samvær med billedet.

For mig opstår der i mødet med naturen en særlig energi – som ofte resulterer i arbejdet foran lærredet, et billede som afspejler den kraft og energi man bliver opfyldt af i mødet med naturen. At arbejde med landskabet handler ikke om at eftergøre naturen, men at sanse og omskabe det oplevede til billedsignaler. Venlig hilsen Hans Werner.
Uddrag fra Tom Jørgensen: “101kunstnere”
— natursansningen er intim, direkte og sanseligt betonet. Nærhed og fjernhed, figuration og abstraktion og styring og spontanitet bliver elementer i det samme spil i en gensidig og frodig vekselvirkning. Deri ligger den store styrke i Hans Werners billedverden”
Tom Jørgensen, kunstanmelder ved Jyllandsposten og redaktør af “KunstAvisen”

Telefon: 22 75 65 33
Email: hanswerner@ka-net.dk
Web: www.hanswerner.dk

Få kørselsvejledning
Udgivet i Kalundborg.