Bente Kjær Pedersen

OM MIT BILLEDARBEJDE

I et abstrakt, geometrisk billedsprog arbejder jeg særligt med farve/farvens liv og vibration – balance og spænding – former og struktur. Med inspiration fra planteverdenen, naturen og naturens kredsløb.
Mange af mine billedserier er bygget op over universale geometriske symboler som cirklen, kvadratet, trekanten og korset.

I atelieret kan bl.a. ses serierne:

’STOKROSER’ – akryl på lærred (70 x 100)

Når stokrosens blomst ses i direkte modlys, ses dens stærke geometriske opbygning, med femstjernen i midten, og dens cyklus er skildret v. frø, blomst og frøkapsel.

’KVADRATISKE KORS’ – akryl og temperafarve på lærred (30 x30)

Enkeltheden og kraften der opstår i krydset mellem en horisontal og en vertikal linje.

’FARVEBALANCER’ – akryl på lærred. (Indrammet blændramme m. bladguld). (20 x 20 cm)

´FARVEBALANCER PAPIRKLIP´ – farvet papir på håndlavet papir malet m. akvarel. (40×40 cm)

NATUR, PLANTER OG KREDSLØB

I 1986 tegnede jeg de første amaryllis, og jeg blev optaget af at følge denne hurtigt voksende plantes vækst, knopdannelsen, blomstens udfoldelse og afblomstring og frødannelse.
Senere har jeg fulgt og følger andre planter og træer: Hyld, Æble, Valmue, Tulipan, Kastanje, El, Ask, Mælkebøtte, Morgenfrue.

Plantestudierne er for mig næring, inspiration og grundlag for mit billedarbejde, og plantens cyklus opleves som fine billeder på døgnet, året, menneskelivet og en hver skabende proces.
Det at undersøge planterne, og følge plantens forskellige stadier intenst gennem tegningen, gør at jeg får øje på detaljer, får viden og bliver ekstra opmærksom på det der særligt kendetegner og sker i de forskellige stadier i et kredsløb.

INSPIRATION

Siden 1990 har jeg læst og haft interesse for Martinus åndvidenskabelige analyser.
Dette overordnede verdensbillede, de logiske forklaringer af lovmæssighederne og kredsløbene i naturen og i den fysiske og åndelige verden, samt de poetiske beskrivelser af naturen og livet, er blevet en stærk og levende inspiration, en viden og en visdom – der ligger til grund for min opfattelse af livet og kunsten.

Telefon: 24 83 40 85
Email: bentetegner@yahoo.dk
Web: http://www.bentetegner.dk

Udgivet i Holbæk.