Det Sorte Atelier Bag Kroen

På Roskildevej i nærheden af Ringsted dukker Chr. VI´s Overdrevskro op.
Her bor kunstneren Karen Villia Jensen, som ved siden af sit kunstneriske arbejde driver kroen sammen med sin mand. Som på alle andre gamle landevejskroer er folk gennem tiden blevet slået ihjel og bestjålet her, og familien lever da også side om side med genfærd, der fester i krostuen, når de er gået i seng. Det generer ikke Karen, hun lever med ånder, dyr og den besjælede natur i en helhed, der for hende er helt naturligt.

Og dyrene, naturen, livet og en naturlig tilgang til det spirituelle ses overalt i Karen Villias kunst, som skabes i ateliet lige ved siden af folden med hendes elskede heste.
Som 17 årig kom Karen Villia på Håndarbejdets Fremmes Højskole, men blev rådet til at gå på kunstakademiet. Er uddannet teknisk assistent med kunstnerisk overbygning fra Blackpool College i England.

I kunsten lægges lag ind over hinanden og således skaber mange lag af virkelighed, mange lag af figuration og farve. Det giver en visuel appeal og invitation til nærmere tagen i øjesyn. Billedet skal forstyrres, hvorfor der også bruges mange farver. Øjet irriteres med distortion og ikke-matchende farver, samt ved at lægge lag på indtil motivet næsten knækker og mister sin figuration. Det er her, det spændende ligger. Man kan også kalde det sampling, at lægge et transparent lag ad gangen ovenpå og ind over hinanden, og lade det opløse sig. Lægge næste lag blindt på, uden plan for at dække fladen. De steder hvor lagene overlapper hinanden gives farve eller mønstre. Så tegnes større mønstre op – f.eks. rønnebær – som kan være i alle lag. Dyr efter dyr – lag efter lag – vokser frem, blandet med symboler på eksempelvis treenighed.

Samspillet med naturen er det overordnede tema i kunsten. Karen er mere bekymret for os som menneskehed end for dyrene dybest set. Hun tror på at dyrene regenererer og overlever, men at vi ødelægger os selv og dermed os selv i naturen. Hun tror ikke på at vi kan overleve det vi gør ved naturen, hvorimod dyrene kan.

Karen giver den gas med alle mulige udtryk i forskellige materialer og elsker det daglige arbejde i ateliet.

Karen Villia er med i kunstnerfællesskabet Circulus hvor de feedback´er hinanden, udstiller og hygger sammen. Var repræsenteret på KE i 2012.

Genre: Billedkunst

Telefon: 22 37 73 78
Email: karenvilliajensen@gmail.com
Web: www.karenvilliajensen.dk

Få kørselsvejledning
Udgivet i Ringsted.