Anni Fiil

Anni Fiil – Papirkunstner

Anni Fiil bor og arbejder til dagligt i Slagelse. Hun er oprindeligt uddannet billedvæver ved Stoftrykker- og Væverlauget, men arbejder i dag som papirkunstner.

Kunstneren har udført en udsmykning til et Antependium i Hyllested Kirke. Hun har deltaget på flere censurerede udstillinger i både ind- og udland, blandt andet i Bulgarien, Israel, Australien, USA og Brasilien. Desuden er hun fast repræsenteret på et galleri / kunsthal i Korea.

Anni Fiil er medlem af DkoD (Danske Kunsthåndværkere og Designere), IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists), KKS (Kvindelige Kunstneres Samfund), Grafisk Værksted i Næstved, Grafisk Værksted – Kirsten Kjærs Museum i Langvad og VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder) i Jyderup.

Læs mere om kunstneren på www.annifiil.dk

Med en uddannelse som billedvæver, har materialer og strukturer altid været vigtige elementer i hendes værker. Det tekstile vil derfor nok (heldigvis) heller aldrig helt forsvinde. I begyndelsen af 90’erne stiftede hun bekendtskab med papirfremstilling, og blev optaget af at støbe papir. Det var stadig materialerne i sig selv, som var den væsentligste del af hendes arbejde. Her opdagede hun forundringen over, at stort set alle plantefibre kan omdannes til papir, og det at arbejde med dem fangede kunstnerens interesse. Det harmonerede også fint med hendes forkærlighed for at færdes i naturen.

Telefon: 21 62 44 08
Email: anni@fiil.net
Web: www.annifiil.dk

Få kørselsvejledning
Udgivet i Slagelse.